Prezime, očevo ime, ime ŽUGIĆ MIHAJLA IGNJAT
Godina rođenja 300514
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 051149
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna