Prezime, očevo ime, ime ŽUGIĆ MITRA MIHAJLO
Godina rođenja 111119
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 090354
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna