Prezime, očevo ime, ime BRIŠKI JOSIPA IVAN
Godina rođenja 95
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200849
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna