Prezime, očevo ime, ime BRUSIĆ NIKOLE JOSIP
Godina rođenja 290714
Narodnost Hrvat
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250649
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 38 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna