Prezime, očevo ime, ime BUBALO MANE VELJKO
Godina rođenja 020624
Narodnost Hrvat
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 020251
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna