Prezime, očevo ime, ime BUBANJA MILOJA VUČETA
Godina rođenja 020328
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190952
Datum puštanja 190954
Organ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna