Prezime, očevo ime, ime BUDIMIROVIĆ ANĐELKA RADMILA
Godina rođenja 260325
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 301249
Datum puštanja 080352
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 32 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna