Prezime, očevo ime, ime CENČIĆ VIKTORA NIKOLA
Godina rođenja 61231
Narodnost
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200156
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna