Prezime, očevo ime, ime CRNKOVIĆ FERDINAND VIKTOR
Godina rođenja 10
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180549
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna