Prezime, očevo ime, ime CVETKOVIĆ STOJANA DRAGUTIN
Godina rođenja 270122
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 80655
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 40 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna