Prezime, očevo ime, ime ČELIĆ ARIFA MUSTAFA
Godina rođenja 91
Narodnost Albanac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 221051
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna