Prezime, očevo ime, ime ČENEJSKI LAZA ŽIVA
Godina rođenja 22
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 31148
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna