Prezime, očevo ime, ime ANASTASOV GEORGI MIRE
Godina rođenja 91010
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 220649
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna