Prezime, očevo ime, ime ČOLAKANTIĆ PETRA NADA
Godina rođenja 221108
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 241049
Datum puštanja 291151
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna