Prezime, očevo ime, ime ĆESOVIĆ AHMED DJEMAL
Godina rođenja 24
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 040549
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna