Prezime, očevo ime, ime ĆETKOVIĆ VUKSAN MILKA
Godina rođenja 010712
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 101251
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna