Prezime, očevo ime, ime ĆETKOVIĆ STEVANA VUJADIN
Godina rođenja 220914
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 070649
Datum puštanja 050655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna