Prezime, očevo ime, ime ĆIRIĆ LUKE JULKA
Godina rođenja 130823
Narodnost Hrvat
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 150351
Datum puštanja 291154
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna