Prezime, očevo ime, ime ĆUKOVIĆ SVETOZARA BOŠKO
Godina rođenja 060118
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 251051
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne