Prezime, očevo ime, ime DIMITRIJEVIĆ BOGOSAVA DOBROSAV
Godina rođenja 70517
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 211249
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna