Prezime, očevo ime, ime DOBROVIĆ MILANA TEODOR
Godina rođenja 150515
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 50749
Datum puštanja 30253
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna