Prezime, očevo ime, ime DRAČA RADE DANE
Godina rođenja 11020
Narodnost Srbin
Opština UDBINA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 221150
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna