Prezime, očevo ime, ime DRAKALOVIĆ GLIGORIJE VOJISLAV
Godina rođenja 220414
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180549
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna