Prezime, očevo ime, ime DRVOŠANSKI RISTA METODIJE
Godina rođenja 150423
Narodnost Makedonac
Opština BOSILEVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 161050
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna