Prezime, očevo ime, ime DUBLJEVIĆ PETRA NIKOLA
Godina rođenja 171006
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270549
Datum puštanja 270554
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna