Prezime, očevo ime, ime ANGELOVSKA DJORDJA CVETA
Godina rođenja 160224
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 161149
Datum puštanja 291151
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna