Prezime, očevo ime, ime DURAKU HASANA DURAK
Godina rođenja 10322
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 260349
Datum puštanja 260354
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna