Prezime, očevo ime, ime ANTIĆ NIKOLE LUKA
Godina rođenja 121024
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 10649
Datum puštanja 10550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna