Prezime, očevo ime, ime ĐORĐEVIĆ ANTONIJE MILOŠ
Godina rođenja 110511
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna