Prezime, očevo ime, ime ĐUKANOVIĆ PERA PAVLE
Godina rođenja 22
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 180549
Datum puštanja 261050
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna