Prezime, očevo ime, ime ĐUKANOVIĆ BLAGOTE MOJAŠ
Godina rođenja 151017
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 70351
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna