Prezime, očevo ime, ime ĐUKANOVIĆ MILORADA PETAR
Godina rođenja 81010
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 290349
Datum puštanja 1050
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 29 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna