Prezime, očevo ime, ime ĐUKIĆ MILOJKA DRAGO
Godina rođenja 8
Narodnost Bugarin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 131148
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna