Prezime, očevo ime, ime ĐURIČIĆ KOSTE KRSTO
Godina rođenja 290928
Narodnost Srbin
Opština GACKO
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 301149
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna