Prezime, očevo ime, ime ĐURIN LEONA BOGOLJUB
Godina rođenja 50425
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90651
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 29 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna