Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ ŽIVORADA DRAGOLJUB
Godina rođenja 310126
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 300351
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna