Prezime, očevo ime, ime ERCEG IVANA MARIJAN
Godina rođenja 241108
Narodnost Hrvat
Opština IMOTSKI
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230451
Datum puštanja 230456
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna