Prezime, očevo ime, ime ERCEGOVIĆ MIJE MILOŠ
Godina rođenja 191014
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 40954
Datum puštanja 40960
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 93 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna