Prezime, očevo ime, ime ERCEGOVIC ŠPIRO IVAN
Godina rođenja 160506
Narodnost Hrvat
Opština SPLIT
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140451
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna