Prezime, očevo ime, ime ERCEGOVIĆ JOSIPA IVO
Godina rođenja 101115
Narodnost Hrvat
Opština ŠIBENIK
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230351
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna