Prezime, očevo ime, ime ERCEGOVIĆ ANTONA JOSIP
Godina rođenja 260427
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170450
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna