Prezime, očevo ime, ime EREGIĆ MIROSLAV HEDA
Godina rođenja 130221
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 260749
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 32 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna