Prezime, očevo ime, ime FARTELJ JANEZA JOŽE
Godina rođenja 100527
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 100451
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna