Prezime, očevo ime, ime FAZLIĆ HASO IDRIZ
Godina rođenja 101106
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 310549
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna