Prezime, očevo ime, ime FILIPI JURE VJEKOSLAV
Godina rođenja 22
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 11149
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna