Prezime, očevo ime, ime FILIPOVIĆ VALENTINA IVAN
Godina rođenja 80719
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280750
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna