Prezime, očevo ime, ime GAŽIĆ ĆAMIL AHMET
Godina rođenja 100907
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 210949
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna