Prezime, očevo ime, ime GOJIĆ MILANA ROSA
Godina rođenja 281020
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 251049
Datum puštanja 80352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna