Prezime, očevo ime, ime GOJKOVIĆ GAVRA DEJAN
Godina rođenja 200117
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 150449
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna