Prezime, očevo ime, ime GOLUBIĆ MILANA STJEPAN
Godina rođenja 250921
Narodnost Hrvat
Opština PREGRADA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 60951
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna